littlebighelp_mark_white

Projekter

Mål for bæredygtig udvikling

Centralt for 2030 Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling er de 17 verdensmål, som opfordrer til handling fra alle FN-medlemsstaterne for at gøre ende på fattigdom, forbedre sundhed og uddannelse, reducere ulighed og fremme økonomisk  vækst – samtidig med at klimaforandringer bekæmpes og verdenshave og skove bevares.  Alle vores 22 projekter i Indien støtter op om de 17 verdensmål. 

E-WEB-Goal-01

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Gennem vores korte erhvervsuddannelser underviser vi kvinder i kompetence-specifikke færdigheder for derigennem at opfordre dem til beskæftigelse eller til at blive iværksættere.

E-WEB-Goal-02

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

På vores community centres og vores boys’ og girls’ hostels tilbyder vi hver dag næringsrige måltider til børn.

E-WEB-Goal-03

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Gennem vores projekter styrker vi viden om seksuel sundhed og familieplanlægning for derigennem at nedbryde tabuer. Vi underviser også primært mænd i slumområderne om den skadelig indvirkning af alkohol og stoffer.

E-WEB-Goal-04

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

På vores community centres og vores boys’ og girls’ hostels arbejder vi for at sikre, at alle børn har adgang til uddannelse. Gennem vores kompetenceudviklingsprojekter underviser vi kvinder i kompetencespecifikke færdigheder for derigennem at opfordre dem til beskæftigelse eller til at blive iværksættere.  Vi tilbyder også IT-undervisning til unge i landdistrikter for at styrke deres jobmuligheder. Derudover støtter vi et specialundervisningscenter, som tilbyder undervisning og støtte til 180 børn med særlige behov.

E-WEB-Goal-05

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Vi arbejder for at højne befolkningens bevidsthed om kvinder og børns rettigheder, for at reducere menneskehandel, børneægteskaber, vold eller andre former for forskelsbehandling baseret på køn. Gennem vores erhvervsuddannelser opfordrer vi kvinder til at lære et fag og få et arbejde – også selvom deres mandlige familiemedlemmer er imod det. I vores girls’ hostel lærer alle pigerne karate for at styrke deres selvtillid og deres selvforsvarsmuligheder.

E-WEB-Goal-08

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ved at tilbyde computer- og kompetencespecifikundervisning sigter vi efter at nedbringe arbejdsløshedsprocenten blandt især de mest udsatte grupper. Vi arbejder også efter at sætte en stopper for børnearbejde i slumområder og opfordre forældre til at prioritere, at deres børn får en uddannelse.

E-WEB-Goal-16

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund og give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Vi sigter efter at højne den generelle bevidsthed om børn og kvinders rettigheder for derved at bekæmpe udnyttelse af, samt misbrug og vold rettet mod, disse grupper. Vi vejleder også familier i, hvordan de kan opnå identifikationspapirer, der giver dem adgang til basale rettigheder såsom gratis uddannelse og adgang til sundhedspleje.

E-WEB-Goal-17

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Vi arbejder tæt sammen med andre NGOer og bygger stærke partnerskaber med vores støttende fonde og erhvervspartnere for at få størst muligt udbytte ud af vores arbejde.

X