Specialundervisnings-
center

_DSC8666

Vi støtter et specialundervisningscenter, der tilbyder pleje og uddannelse til børn og unge med særlige behov.

Mennesker med særlige behov har ret til frihed, lighed, social
sikring og et værdigt liv på lige vilkår med andre mennesker.
Specialundervisningscenteret er en skole med plads til 180 børn og unge fra landsbyer i Bankuraområdet, som ellers ikke ville have fået en skolegang eller basal pleje. Mange af børnene er fejlernærede og vanrøgtede, når de først
kommer til centeret. På grund af den fremherskende overtro og mangel på viden i landsbysamfundene bliver mennesker med særlige behov ofte udstødt af lokalsamfundet. 

Centeret tilbyder et omfattende rehabiliteringsprogram for disse børn og unge, for at øge deres livskvalitet og hjælpe dem med at finde en plads i samfundet. Centeret tilbyder kompetencespecifik undervisning, samt undervisning med fokus på livsfærdigheder, med udgangspunkt i børnenes styrker og behov.

2022 i tal

50

Børn med hørenedsættelse har fået høreapparat

34

Børn med nedsat hørelse har udviklet deres kommunikation

25

Børn har lært at spise selv

Bliv medlem af LittleBigHelp

For 50, 200 eller 500 kr. om året kan du blive medlem af LittleBigHelp. 

Som medlem er der ingen forventninger til dit engagement, men du hjælper os både med at sikre en vigtig støtte fra Kulturstyrelsen og bidrager direkte til vores indsats for udsatte børn og familier i Indien.

Den Lille Danmarksindsamling

På vores projekter tjener kvinderne i gennemsnit 359% mere, når de har færdiggjort en af vores erhvervsuddannelser, end de gjorde før de startede. 

Tryk på linket, læs mere om hvorfor det er så vigtigt at vi støtter kvinderne i slummen i Indien og vær med til at gøre en forskel.

Mangler du en jule- eller mandelgave?

Giv en af vores gaver og giv den måske vigtigste gave – en forandring af liv.  

På linket nedenfor kan du se vores tre forskellige gaver til 250 kr, 500 kr. og 845 kr. 

GIv et bidrag til vores festDiwali på lørdag d. 4. nov.

På lørdag slår vi dørene op til dette års FestDiwali og selvom du ikke har nået at få en billet, kan du stadig støtte vores arbejde. 

Tryk på linket, giv et bidrag og vær med til at gøre en forskel.