Specialundervisnings-
center

_DSC8666

Vi støtter et specialundervisningscenter, der tilbyder pleje og uddannelse til børn og unge med særlige behov.

Mennesker med særlige behov har ret til frihed, lighed, social
sikring og et værdigt liv på lige vilkår med andre mennesker.
Specialundervisningscenteret er en skole med plads til 180 børn og unge fra landsbyer i Bankuraområdet, som ellers ikke ville have fået en skolegang eller basal pleje. Mange af børnene er fejlernærede og vanrøgtede, når de først
kommer til centeret. På grund af den fremherskende overtro og mangel på viden i landsbysamfundene bliver mennesker med særlige behov ofte udstødt af lokalsamfundet. 

Centeret tilbyder et omfattende rehabiliteringsprogram for disse børn og unge, for at øge deres livskvalitet og hjælpe dem med at finde en plads i samfundet. Centeret tilbyder kompetencespecifik undervisning, samt undervisning med fokus på livsfærdigheder, med udgangspunkt i børnenes styrker og behov.

2022 i tal

50

Børn med hørenedsættelse har fået høreapparat

34

Børn med nedsat hørelse har udviklet deres kommunikation

25

Børn har lært at spise selv

X