Støt os

For virksomheder

Donér her

Andre måder at støtte på

Mobilepay

Du vælger selv, hvor meget du vil støtte med til 56499

Bankoverførsel

Registreringsnummer: 9337
Kontonummer: 001502301

IBAN: DK9293370001502301
SWIFT: JUTBDK21

Overførsler i Indien

Bemærk: Donationer i indisk valuta
Kontoens navn: LittleBigHelp India Trust.
Kontonr.: 914010034801160
Bank: Axis Bank Ltd
Afdeling: Sarat Bose Road, Kolkata IFSC Code: UTIB0000411
Kontotype: Opsparingskonto

Du kan hjælpe os
med at gøre en forskel

Virksomheder kan støtte op om LittleBigHelps arbejde på flere forskellige måder. Alle bidrag gør en forskel og vil blive brugt til at give udsatte voksne og børn i Indien en bedre fremtid. Vores projekter har fokus på at give individer, familier og lokalsamfund redskaber, de kan bruge til at bryde med fattigdommens greb. 

Når du støtter vores arbejde, støtter du også FNs verdensmål.

Du kan læse mere om, hvilke af de 17 verdensmål vi støtter her.

Bliv Erhvervspartner

Erhvervspartner

For at blive erhvervspartner skal man donere et årligt minimumsbeløb på DKK 30.000 eller levere en ydelse af tilsvarende værdi, fx i forbindelse med en af vores fundraising events.

Man kan også vælge at indgå et længerevarende partnerskab, hvor man støtter et specifikt projekt, der passer til ens virksomhedsprofil eller CSR-strategi. Hvis du vil høre mere om de forskellige muligheder, så kontakt vores stifter Lisbeth Johansen på lj@littlebighelp.com.

Hvad får du?

  • Et inspirerende foredrag af Lisbeth Johansen, stifter af LittleBigHelp
  • Jeres virksomhedslogo og udtalelse på vores hjemmeside
  • Omtale af jeres virksomhed i vores årsrapport
  • Vores nyhedsbrev, som udkommer fire gange årligt
  • Mulighed for at besøge vores projekter i Indien
Boys-and-Girls-Home-(5)

Vores Erhvervspartnere

Bliv inspireret af disse eksempler på hvordan virksomheder støtter LittleBigHelps arbejde med udsatte børn og familier i Indien.

Den danske læderproducent dbramante1928 donerer et fastsat beløb til LittleBigHelp for hvert produkt, de sælger i Europa. Det at kunne gøre en forskel ved at hjælpe os har ikke kun værdi mht. branding af produkter, det er også stærkt motiverende for dbramante1928-teamet og for salgsmedarbejderne i butikkerne.

“dbramante1928 støtter LittleBigHelp, fordi vi ønsker at gøre en forskel, hvor vi arbejder. Vi har med vores egne øjne oplevet den ekstreme fattigdom og de mange tusinder af gadebørn, som lever i Kolkata. Og når du først har oplevet det, så kan man ikke gøre andet end at gøre noget, give noget tilbage til samfundet.

Det betyder endnu mere for os at støtte LittleBigHelp, da vi producerer vores produkter i Kolkata, og selvom vi på alle måde forsøger at give de bedste muligheder og rettigheder til vores medarbejdere, vil vi bare gerne give noget tilbage, til det samfund vi arbejder i, og gøre en forskel, især for børnene.

I LittleBigHelp har vi fundet mennesker, som virkelig ønsker at gøre en forskel og er helt igennem fantastiske mennesker, som arbejder utrætteligt for at give så mange børn som muligt et bedre liv gennem uddannelse, beskyttelse og ved at støtte lokalsamfund i slumområder”.


Dennis Dress
Ejer, dbramante
www.dbramante1928.com

Siden 2014 har Lind Invest støttet op om vores arbejde med en årlig donation, og har dermed været en vigtig hjælp til etableringen af vores Boys’ Home, hvor vi hjælper unge gadedrenge få et bedre liv.

“Lind Invest støtter LittleBigHelp på grund af deres værdifulde indsats, som gavner det individuelle barn både i dag og i fremtiden. LittleBigHelp har udviklet specifikke planer for, hvordan organisationen kan udvikle og udbrede sin indsats, samt for hvordan organisationen sikrer sig, at så mange gadebørn som muligt modtager den fulde, nødvendige hjælp. Hos Lind Invest sætter vi også pris på LittleBigHelps fokus på gennemsigtighed, så sponsorer har mulighed for at se, hvad deres støtte helt specifikt går til.

Et tæt samarbejde med LittleBigHelp har gjort det muligt for Lind Invest at få en bred viden om organisationens arbejde i de forskellige projekter. For os er denne viden især relevant, i forhold til hvordan Lind Invests støtte er konverteret til udviklingsmæssig socialt arbejde for børnene i projektet Boys’ Home i Kolkata, hvor Lind Invests støtte er målrettet opstarten af og arbejdet med hjemmet for drengene”.

Henrik Lind
CEO, Lind Invest
www.lindinvest.dk

Udover et fast årligt bidrag, bidrager konsulentvirksomheden Bain & Company med deres viden indenfor organisationsudvikling, og de hjælper os med bl.a. branding, formidling, økonomi og vores partnerskaber.

”Hos Bain & Company tror vi på direkte personligt engagement og konkrete resultater. Derfor er vi stolte over at støtte Lisbeth og teamet i LittleBigHelp, der involverer sig selv for at gøre en fokuseret og personlig forskel for børn, der bor på gaden i Indien”.

Torsten Hvidt
Partner, Bain & Company
www.bain.com

Med deres årlige donation, bidrager Øens Rådgivningshus til, at vi kan gøre en forskel for udsatte kvinder og børn i dag og i flere generationer frem.

“Hos LittleBigHelp beundrer vi at det ikke kun er de personer de hjælper, men hele lokalområdet der blomstrer og sætter retningen for de kommende generationer. I ØENS Rådgivningshus er vi glade for at bidrage til  en langsigtet og bæredygtig udvikling for nogle af de mest udsatte mennesker i verden”.

Kenneth Gudmundsson
Stifter, Øens Rådgivningshus
https://oadv.dk/

Størstedelen af vores midler kommer fra fundraising-events såsom vores årlige velgørenhedsgalla og velgørenhedsmiddag.

Sinatur Skarrildhus Hotel & Conference var eventsponsor for vores velgørenhedsmiddag i 2019, i Herning. Udover at stille lokation til rådighed, har de også bidraget med arbejdskraft, mad og eventproduktion

“For Skarrildhus og Sinatur betyder det rigtig meget at støtte og hjælpe hvor vi kan se, at det gør en forskel. Det er i overensstemmelse med Sinaturs samfundsambition at tage ansvar for mennesker og natur. LittleBigHelp og stifter, Lisbeth Johansen, gør en kæmpe forskel for børn, der fortjener en bedre og tryg barndom. Vi har den største respekt for dét arbejde og de mange indsatser, der bliver lagt i. Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi støtter LittleBigHelp”.

Kirsten Secher Villumsen  Direktør, Sinatur Skarrildhus
www.sinatur.dk/skarrildhus

Med støtte fra Nine United Foundation har vi kunne fortsætte vores arbejde i Dumdum- slumområdet i Kolkata, hvor vi tilbyder skoleforberedende undervisning til børn, som ellers ikke ville have mulighed for at gå i skole. Da vi først begyndte at operere i Dumdum var børneægteskaber meget almindelige, men i 2019 har vi modtaget nul indberetninger om sådanne ægteskaber. Noget andet som vi er meget stolte af er, at kvinder i området er blevet meget mere bevidste om vigtigheden af at prioritere, at deres døtre får en uddannelse frem for at blive gift.

Fonde

Adskillige fonde støtter vores arbejde med enten faste eller enkeltstående donationer. Sammen kan vi skabe bedre muligheder for udsatte børn og familier i Indien.

Hvordan opnår du dit skattefradrag

Gælder kun for danske statsborgere

I Danmark kan man trække donationer med en værdi på op til DKK 16.600 fra i skat. Medlemsskabskontingent tæller ikke med.   

Du kan læse mere på SKATs hjemmeside her.

Gælder kun for indiske statsborgere

In India, all donations in INR to LittleBigHelp India Trust are exempted from 50% tax under section 80G of the Income Tax Act. You can donate through bank transfers, cheque or cash. Contact us at india@littlebighelp.com to get a receipt for your donation or if you have any questions.

Eurowind Energy have chosen to provide 10 children from India’s slum with Daily School Preparation by supporting LittleBigHelp. 

Supporting LittleBigHelp was an easy choice to make. We believe that receiving an education is a fundamental part of life that everyone is entitled to, because being educated enables a brighter future, not only for the individual, but also for their families and the entire community. Lisbeth and the team’s work is so crucial for the children living on the street in India, and we are very proud to be a part of this important cause.

Jens Rasmussen
CEO, 
Eurowind Energy

Eurowind Energy

We are proud to be a Corporate Partner with LittleBigHelp and support their development work in India to help vulnerable children and their families. LittleBigHelp’s projects empower out-of-school children from the slums to get back to or start in school and they provide marginalised women a vocational education. What we admire about LittleBigHelp’s projects is that, it is not only the individual that benefits, but it is the whole community that flourishes and sets the direction for generations to come. In ØENSs Rådgivningshus we are happy to contribute to a long-lasting and sustainable development for some of the most vulnerable individuals in the world.  

Kenneth Gudmundsson
Founder and CEO, ØENS Rådgivningshus 

ØENS Rådgivningshus

With the support from the Nine United Foundation, we have been able to continue our work in the Dumdum slum area in Kolkata, providing school preparation courses for children who wouldn’t otherwise be able to attend school. When we started working in Dumdum, child marriage was a widespread practice, but in 2019 no new cases were reported to us. Another huge accomplishment is the fact that women have become much more aware of the importance of prioritising education for their daughters rather than making them get married. 

We are grateful to the Nine United Foundation for their support. 

Nine United Foundation

Since we started supporting LittleBigHelp in 2019 we have had a special bond. With LittleBigHelp’s big focus on empowering women’s rights and possibilities, it’s a great match with the Nümph DNA, which is all about creating fashion and products for the special girl, who believes in herself and wants to stand out. Through our Sisterhood campaigns it’s been confirmed that our collaboration is here to stay.


In Nümph we are proud to
support the development of LittleBigHelp and the change they create for many vulnerable people in the slums of India. LittleBigHelp has a big transparency and a big heart which makes them a pleasure to work with.


Lars Ørnfeldt Jensen  
CEO, Nümph

Nümph

DMax is proud to support LittleBigHelp, Lisbeth Johansen and the team’s work. As a local company in Kolkata, it is important for DMax to help the community we work in and are a part of. It is of the utmost importance to us that our partner has transparency, and we can specifically follow the contribution and the difference. During the years we have been a partner for LittleBigHelp, it is impressive to visit the projects and see the big difference that LittleBigHelp creates on a daily basis. 

Dipu Doshi
CEO, DMax Overseas, Kolkata, India

DMax Overseas

For Skarrildhus and Sinatur, it means a lot to support and help where we can see that it makes a difference. It is in line with Sinatur’s Society Ambition to take responsibility for people and nature. LittleBigHelp and Founder Lisbeth Johansen make a huge difference for children who deserve a better and safe upbringing. We have the utmost respect for the work and the many efforts put into it. It is with great joy and humility that we support LittleBigHelp.

Kirsten Secher Villumsen
Director, Skarrildhus Sinatur Hotel

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference

Lind Invest supports LittleBigHelp, as the effort they provide benefits both the individual child’s present as well as future, just as their projects have a great effect on the community. The street children in Kolkata live on the bare minimum and desperately need help. The organisation has clar plans for how they can scale up and how as many street as possible can get the absolute necessary help. LittleBigHelp operates with a focus on being a transparent organisation in order that you as a contributor can see where contributions and donations go. 

Henrik Lind
CEO, Lind Invest

Lind Invest

dbramante1928 supports LittleBigHelp because we want to make a difference where we work. We have with our own eyes seen the extreme poverty and the many thousands of street children living in Kolkata, and once you have seen this you have to do something, give something back.

For us it means even more supporting LittleBigHelp as we produce our Products in Kolkata and even though we do everything possible to give great facilities & rights to our workforce, we simply want to give something back to society and make a difference, especially for the children.

Dennis Dress
Owner, dbramante1928

dbramante1928

LittleBigHelp makes a huge difference through all of their projects, and it’s a pleasure for us to be able to support them. It is important for us to follow the development of the projects, and we are very satisfied with the information we receive on an ongoing basis. 

Kaj Jensen
Director, Ejendomsselskabet X

Ejendomsselskabet X

For us, it makes particularly good sense that the chair, which was created especially for the Finn Juhl hall at the UN headquarters, is part of CSR activities. LittleBigHelp is a great example of how even a small organization can make a big difference for vulnerable children and women. It really is an effort that pays off.   

Hans Henrik Sørensen
Director, House of Finn Juhl

House of Finn Juhl

Christian and I met each other through a shared passion for football and the unity and opportunities that the sport provides. Since then, we have supported general projects around the world. LittleBigHelp creates communities and opportunities and their passion completely matches ours.

Jesper Søgaard and Christian Kirk Rasmussen

Better Holding 2012

Leonardo da Vinci once said “people of accomplishment rarely sit back and let things happen to them, they go out and happen to things”. Lisbeth and her team in LittleBigHelp involve themselves directly to create a focused and personal difference for street children in India. At Bain & Company we also believe in direct, personal involvement and in concrete results, and that is why we support LittleBigHelp. 

Torsten Hvidt 
Partner, Bain & Company 

Bain & Company

For a company like ours, it is important for our external relations as well as our internal ones, not least for our employees, to make our contribution to those who are facing the most difficulty. For us, it is also a natural need that stems from a gratitude for one’s own good luck. Over the years we have looked for partner we could trust, where we know that the money will go to the right recipients, not to a large administration, where transparency and not least, that we very concretely follow the contribution and see how it benefits and help. When we “discovered” Lisbeth Johansen and LittleBigHelp, the choice was easy. We are incredibly happy for the collaboration and for the big difference LittleBigHelp makes with the small contribution we make. 

Lars Sandager
Owner, Sandager Advokater

Sandager Advokater

The Danish digital agency OutsourceDK supports LittleBigHelp to make a difference for the less fortunate. By making a new and improved website we hopefully have helped spread the positive message. 

We love LittleBigHelp. All the fantastic people who make a difference where it really matters. We think it is important to support the women and children and to help the community and not just the individuals. LittleBigHelp does that. We’re happy to help, and we hope that our little contribution can make a difference.  

Michael Madsen
CEO, OutsourceDK

OutsourceDK

Pajo Bolte is proud to support LittleBigHelp. We have visited the projects several times and seen what a big difference Lisbeth and her hard working team in India make for both children and women. With our contribution, we can help ensure a brighter future for extremely vulnerable women and children in Kolkata.   

Poul Anker Johansen
Director, Pajo Bolte

Pajo Bolte

The effort and sacrifices Lisbeth Johansen, has made for LittleBigHelp to become a reality is admirable and very inspiring. After seeing the projects with my own eyes, meeting all the children and experience first hand, the outstanding work the whole team from LittleBigHelp is doing every single day, makes me very humble and grateful for being able to support LittleBigHelp. I’ve visited the projects in India several times, and I will continue to do so to follow their development.

Many ask me if it was hard to witness all the hardship and poverty, but my experience is the opposite. It was so rewarding to see the transformation that children and women experience when they receive help from LittleBigHelp. 

It’s very clear to me how much even a small donation can change lives for so many people and how much it means in the bigger picture around the world.
Let’s keep up the good work and love for all the children and women and continue to support all we can in the future. 
 

Kevin Pihl-Nielsen
Owner/Director, T-shirttrykkere

T-shirttrykkeren

MentorDanmark supports LittleBigHelp because we believe that all children have the right to a safe childhood with access to education and training opportunities – This is exactly what LittleBigHelp works to ensure every single day for vulnerable children in Kolkata, India. The spirit of the organization with a focus on turning a little help into something quite big for those who really need it, is deeply inspiring and falls right into our values and beliefs. All children deserve the best possible conditions to grow up in, so that through care, protection and education they can eventually create a good and long life for themselves. 

MentorDanmark is so proud to be a part of the important, dedicated and admirable work that LittleBigHelp’s team provides both in India and in Denmark.

Nicklas Kany
CEO, MentorDanmark

MentorDanmark

I am very pleased to be a part of LittleBigHelp Advisory Team and now I have also chosen to become a Corporate Partner.

 

LittleBigHelp’s work with vulnerable children and families in Kolkata is important and makes a big difference in the local community. In West Bengal, where Kolkata is located, there are millions of children and families living on the street and I know that Lisbeth and the team are working hard to reach these families through their projects.

 

As a Corporate Partner I support LittleBigHelp and their work for creating a better future for these children and their families – this makes sense to me.

 

Morten Tinggaard

CEO, Tinggaard Advisory

Tinggaard Advisory

Calldorado is proud to support LittleBigHelp’s massive and inspiring effort in India. By aiding vulnerable children, women and their families locally in India, LIttleBigHelp makes a significant long-term difference to these peoples’ lives. 

India is a very important place for us, not only business-wise but personally, as we have both business partners and employees native to the country. Therefore it’s important that we give something back by supporting the valueble work that LittleBigHelp do to help the vulnerable people from this region. 

Mathias Schrøder
Co-Chief Executive & Co-founder, Calldorado

Calldorado

“At Skall Studio we wish to support those who support others. Because we know that small steps can have a great impact. LittleBigHelp is very close to our hearts as all of our cotton and linen styles are made in India. At the same time, we have a strong connection to India as we have both lived and worked in the country before establishing Skall Studio.

LittleBigHelp makes a big difference with few funds and in their work with securing education for children and empowerment of women they stand together with the local population to secure a better future for those in India who need it the most. “

Julie and Marie Skall
Designers and founders, Skall Studio

Skall Studio

We have known LittleBigHelp for many years and we think they are doing an amazing job. So when the opportunity came, it was a easy choice for us to become a Corporate Partner. What we really like about LittleBigHelp is their transparency and that they are a smaller organisation. We experience an attentive and personal contact, which reflects their heart to create a brighter future for the street children in the slums of India.

At Astel we are aware about the possibility we have to build a company with healthy values. We also want our team to be a part of this and therefore we will use the collaboration with LittleBigHelp to create engagement and meaning, which we believe will sustain and attract people with a good heart. 

In a collaboration with LittleBigHelp we are making a powerful story which we plan to use internally and externally for our CSR-strategy. We are very proud to be supporting LittleBigHelp and are looking forward to follow their work. 

Michael Anthonsen
CEO and Founder, Astel Group 

Astel Group

Through the years Black Colour has enjoyed a close and familiar trade with Indian suppliers. We wish to give something back to a population who in many cases are in need of a helping hand.

The Empowerment Project by LittleBigHelp was therefore an obvious and thought-through project that we believe in. To give Indian women the choice to create a better life for themselves and their families, in a culture and a society we can hardly imagine in Europe, was an easy choice for us.

Anette Skjødt Larsen 
CEO and Founder, Black Colour

Black Colour

When I met Lisbeth at Café Sokkelund in the summer of 2013, I knew straight away that this was a person who’s heart was in the right place. Enneagramstedet teaches companies, teams and Danes to achieve better relationships, but not all people in the world are that fortunate… unfortunately! That’s why we support LittleBigHelp in all ways that we can and I hope others will do the same.  As a people and team expert I can without a doubt say that the rest of the team is just as wonderful as Lisbeth.

Claus Roager 
CEO, Enneagramstedet 

Enneagramstedet

X